Wolne popołudniowe terminy w środy w gabinecie przy ulicy Smoczej 26.
Zapraszam do kontaktu.

Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna Warszawa

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest podejściem krótkoterminowym, opartym na teoriach naukowych i weryfikowanym w badaniach. Potwierdzają one skuteczność tej formy pomocy. W psychoterapii poznawczo-behawioralnej pracuje się nad zidentyfikowaniem i zrozumieniem problemów rozpatrując związek między myślami, emocjami, reakcjami ciała i zachowaniem.

Każdy z nas nadaje znaczenie bodźcom napływającym z otoczenia. Tą samą sytuację dwie osoby mogą postrzegać i rozumieć zupełnie inaczej. Proces nadawania znaczenia odbywa się w sposób automatyczny, wpływa na emocje i podejmowane działania. W trakcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej wspólnie z pacjentem próbuje się dotrzeć do tych jawnych i ukrytych znaczeń. To one sprawiają, że czujemy się źle i coś staje się problemem. Zmodyfikowanie sposobów myślenia, schematów poznawczych, może zmienić emocje i zachowanie. Schematy poznawcze powstają dzięki naszym doświadczeniom i zawierają myśli, przekonania, wspomnienia, wiedzę. Organizują nasze rozumienie siebie i świata.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna łączy rozumienie historii życia pacjenta z jego aktualnym systemem przekonań. Ważne jest rozwiązanie problemów na „tu i teraz”. W psychoterapii poznawczo-behawioralnej pacjent wspólnie z terapeutą używa konkretnych strategii, które podlegają ocenie w trakcie procesu terapeutycznego. Ustalane są cele terapii i przybliżony czas je trwania. Ilość sesji zależy od nasilenia problemu. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Po zakończeniu psychoterapii przewiduje się kilka sesji w celu podtrzymania efektów psychoterapii. Pacjenta zachęca się też do wypróbowania nowych sposobów radzenia sobie między sesjami (eksperyment behawioralny). Elementem pracy w psychoterapii poznawczo-behawioralnej są również zadania do przemyślenia i wykonania w domu.