Wolne popołudniowe terminy w środy w gabinecie przy ulicy Smoczej 26.
Zapraszam do kontaktu.

Psychoterapia Schematu Warszawa

Psychoterapia Schematu jest to nowe podejście terapeutyczne wywodzące się z nurtu poznawczo-behawioralnego. Integruje psychoterapię poznawczo – behawioralną, psychodynamiczną i Gestalt. Celem Psychoterapii Schematu jest pomóc osobom, które nie rozwiązały swoich problemów przez klasyczną psychoterapię poznawczo – behawioralną.

Psychoterapia Schematu sprawdza się szczególnie w przypadku osób doświadczających trudności w relacji z innymi i tych, którzy nie czują się szczęśliwi (doświadczają bolesnych stanów emocjonalnych) choć racjonalnie wiedzą, że ich życie jawi się pozytywnie. Wiele osób z diagnozą zaburzeń osobowości korzysta z takiej formy pomocy.

Psychoterapia schematu zakłada, że niezaspokojenie emocjonalnych potrzeb dziecka wpływa negatywnie na jego rozwój i problemy w dorosłym życiu. Te potrzeby to:

  • bezpieczne przywiązanie do innych (bezpieczeństwo, opieka, troska, akceptacja),
  • autonomia, kompetencje i poczucie tożsamości,
  • wolność wyrażania potrzeb i emocji,
  • spontaniczność i zabawa,
  • realistyczne granice i samokontrola.

Niezaspokojone potrzeby emocjonalne dziecka prowadzą do rozwoju nieadaptacyjnych schematów. Schemat jest ogólnym wzorcem wykształconym w dzieciństwie, młodości. Składa się ze wspomnień, emocji, przekonań i doznań z ciała. Dotyczy jednostki i jej relacji z innymi. Rozwijany jest przez całe życie. Wyróżniamy 18 nieadaptacyjnych schematów. W trakcie procesu terapeutycznego wspólnie z pacjentem następuje próba zrozumienia i uleczenia schematów. Terapeuta pomaga w spełnieniu podstawowych potrzeb pacjenta w sposób, który będzie dla niego korzystny.

Praca terapeutyczna polega na rozpoznaniu dysfunkcyjnych schematów i połączenia ich z obecnymi problemami. Ważnym elementem pracy terapeutycznej jest uświadomienie emocji, które wiążą się ze schematami. Jest to krok w celu zadbania o swoje potrzeby emocjonalne w codziennym życiu. Rozpoznanie emocji pozwala zaobserwować style radzenia sobie ze schematami. Zmiana następuje na poziomie emocjonalnym i poznawczym (zmiana myślenia). Dzięki relacji terapeutycznej pacjent doświadcza powtórnego rodzicielstwa i jest w stanie ukształtować nowe zachowania.

W pracy terapeutycznej pomocne są:

  • kwestionariusze,
  • strategie poznawcze (dają możliwość zobaczenia, że schemat jest nieadekwatny do rzeczywistości),
  • strategie doświadczeniowe (to praca wyobrażeniowa zmieniająca schemat, dialogi, odgrywanie ról, doświadczenie emocji powiązanych ze schematem i częściowe zaspokojenie potrzeb),
  • behawioralne przełamywanie wzorców (to wprowadzenie nowych sposobów radzenia sobie).