Wolne popołudniowe terminy w środy w gabinecie przy ulicy Smoczej 26.
Zapraszam do kontaktu.

Obszary pomocy

Pomagam dorosłym, rodzinom dzieci z chorobami przewlekłymi, osobom doświadczającym trudności w codziennym życiu związanych z:

  • chorobami psychosomatycznymi i przewlekłymi (w szczególności cukrzyca, Hashimoto),
  • zaburzeniami lękowymi (nerwicowymi, w tym natręctwa, fobie, hipochondria),
  • zaburzeniami afektywnymi (nastroju),
  • obniżoną samooceną,
  • zespołem stresu pourazowego, psychoterapia EMDR,
  • zaburzeniami osobowości (Terapia Schematu),
  • schizofrenią,
  • byciem Dorosłym Dzieckiem Alkoholika (DDA).

 

Pomagam w: