Wolne popołudniowe terminy w środy w gabinecie przy ulicy Smoczej 26.
Zapraszam do kontaktu.

Obszary pomocy

Pomagam dorosłym, rodzinom dzieci z chorobami przewlekłymi, osobom doświadczającym trudności w codziennym życiu związanych z:

  •     chorobami psychosomatycznymi i przewlekłymi (w szczególności cukrzyca),
  •     zaburzeniami lękowymi (nerwicowymi, w tym natręctwa, fobie, hipochondria),
  •     zaburzeniami afektywnymi (nastroju),
  •     obniżoną samooceną,
  •     zespołem stresu pourazowego, psychoterapia EMDR,
  •     zaburzeniami osobowości (Terapia Schematu),
  •     zaburzeniami odżywiania (objadanie się, anoreksja, bulimia),
  •     schizofrenią,
  •     byciem Dorosłym Dzieckiem Alkoholika (DDA).

 

Pomagamy w: