Z powodu zagrożenia wirusem C0VID-19,
psychoterapia prowadzona jest w trybie on-line - np. Skype.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Chomka-Saja Psycholog z siedzibą w Warszawie, Smocza 26/118, 01-041 Warszawa
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

(a) obsługi zgłoszenia zawartego w formularzu kontaktowym,
(b) wypełnienia przez administratora prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez administratora albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora danych.

3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu będą podmioty współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych w pkt 2 powyżej. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie tak długo, jak będzie to niezbędne dla realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w pkt 2 powyżej.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

(a) dostępu do treści swoich danych osobowych 
(b) sprostowania danych osobowych, 
(c) usunięcia danych osobowych
(d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
(e) przenoszenia swoich danych osobowych, 
(f) wniesienia sprzeciwu oraz 
(g) cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 17 kwietnia 2016 r.
7. Podanie danych przez Panią/Pana jest dobrowolne.