Brak wolnych terminów w gabinetach - ul. Smocza i Al. Wyzwolenia.

Obszary pomocy

Pomagam dorosłym, rodzinom dzieci z chorobami przewlekłymi, osobom doświadczającym trudności w codziennym życiu związanych z:

 • chorobami psychosomatycznymi i przewlekłymi (w szczególności cukrzyca, Hashimoto),

 • zaburzeniami lękowymi (nerwicowymi, w tym natręctwa, fobie, hipochondria),

 • zaburzeniami afektywnymi (nastroju),

 • obniżoną samooceną,

 • zespołem stresu pourazowego, psychoterapia EMDR,

 • zaburzeniami osobowości (Terapia Schematu),

 • schizofrenią,

 • byciem Dorosłym Dzieckiem Alkoholika (DDA).

 

Pomagam w:

 • leczeniu depresji

 • leczenie nerwicy

 • w zaburzeniach lękowych