Z powodu zagrożenia wirusem C0VID-19,
psychoterapia prowadzona jest w trybie on-line - np. Skype.