Najbliższe wolne terminy w gabinetach przy ulicy Smoczej i alei Wyzwolenia
od 15 września. Zapraszam do poradni przy ulicy Ogrodowej.

Obszary pomocy

Pomagam dorosłym, rodzinom dzieci z chorobami przewlekłymi, osobom doświadczającym trudności w codziennym życiu związanych z:

  • chorobami psychosomatycznymi i przewlekłymi (w szczególności cukrzyca, Hashimoto),

  • zaburzeniami lękowymi (nerwicowymi, w tym natręctwa, fobie, hipochondria),

  • zaburzeniami afektywnymi (nastroju),

  • obniżoną samooceną,

  • zespołem stresu pourazowego, psychoterapia EMDR,

  • zaburzeniami osobowości (Terapia Schematu),

  • schizofrenią,

  • byciem Dorosłym Dzieckiem Alkoholika (DDA).

 

Pomagam w: