Leczenie depresji warszawa

Depresja. Dotyka coraz więcej osób. Sprawia, że ciężko funkcjonować w codzienności. W depresji gorsze samopoczucie często pojawia się rano a obniżony nastrój trwa co najmniej przez dwa tygodnie i podlega małym wahaniom w tym okresie czasu. Jeśli doświadczasz pięć lub więcej z poniższych objawów lub czujesz, że jest ci trudno, warto zgłosić się po profesjonalną pomoc. Zapraszam na sesję psychoterapeutyczną na terenie Warszawy lub on-line.

Objawy mogące świadczyć o depresji pojawiają się w emocjach:
- najczęściej doświadczany jest smutek i poczuciu pustki,
- możesz doświadczać też lęku, rozdrażnienia i poczucia winy.

Objawy mogące świadczyć o depresji pojawiają się też w sposobie myślenia i patrzenia na rzeczywistość:
- myśli pesymistyczne, widzenie przyszłości w czarnych barwach, rozpamiętywanie negatywów z przeszłości,
- myśli i tendencje samobójcze,
- mała wiara w siebie.

Objawy mogące świadczyć o depresji pojawiają się też w reakcjach ciała:
- zaburzenia snu ( wczesne budzenie się rano),
- zmniejszony apetyt,
- spowolnienie lub pobudzenie psychoruchowe,
- osłabienie koncentracji i uwagi,
- bóle somatyczne niewiadomego pochodzenia.

Objawy mogące świadczyć o depresji pojawiają się też w aspekcie działania:
- utrata zainteresowań i brak przyjemności w czynnościach, które kiedyś taką przyjemność przynosiły,
- niemożność wykonania prostych, codziennych czynności,
- izolowanie się od innych ludzi.

Depresja może nasilać dolegliwości hipochondryczne, fobie i natręctwa.
Przyczyny depresji najczęściej łączy się z zaburzeniami biochemii mózgu, zaburzeniami hormonalnymi, współistniejącymi też w przebiegu innych chorób somatycznych. Depresja może mieć też podłoże genetyczne. Ma depresję łatwiej zapadają też osoby z obniżonym poczuciem własnej wartości, doświadczające zaburzeń lękowych czy stresu pourazowego.
Leczenie depresji najczęściej opiera się na połączeniu farmakoterapii i psychoterapii.
Pracując z osobami w depresji lub z obniżonym nastrojem, zauważyłam, że zarówno terapia poznawczo-behawioralna, terapia EMDR i terapia schematu odnoszą pozytywne skutki. Wybór procesu terapeutycznego dobieram indywidualnie do osoby, z którą wspólnie pracujemy nad problemem. Zapraszam do kontaktu osobistego na terenie Warszawy lub spotkania on-line.