Terapia EMDR Warszawa

Eye Movement Desensitization and Reprocessing jest nowatorskim krótkoterminowym podejściem terapeutycznym leczącym traumę. Jest to metoda rekomendowana przez WHO. Wykazuje skuteczność również w szeroko pojętych zaburzeniach lękowych (np. fobie proste, lęk społeczny, zaburzenia obsesyjno - kompulsywne) i zaburzeniach nastroju.
Zgodnie z danymi Europejskiego Stowarzyszenia EMDR, terapia może trwać kilka sesji. Najczęściej wtedy, gdy problem dotyczy pojedynczego wydarzenia traumatycznego. Czasem jednak trwa to znacznie dłużej, gdy mamy do czynienia z wieloletnimi traumami (np. relacyjnymi).
Dotychczas terapia polegała najczęściej na rozmowie lub relaksacji. EMDR nie wymaga od osoby po traumatycznych przeżyciach bardzo dokładnej analizy zdarzeń czy wykonywania pracy domowej. EMDR uwzględnia i wpływa zarówno na część emocjonalną jak i poznawczą umysłu.
Każdy z nas doświadcza różnych sytuacji życiowych. Tworzą się wtedy przekonania o sobie, innych i świecie. Wpływają one na nasze funkcjonowanie w teraźniejszości i gotowość do stawiania czoła sytuacjom w przyszłości. Terapia EMDR pomaga zmieniać te treści poznawcze. Innowacyjnością terapii EMDR jest jej aspekt neurofizjologiczny. EMDR postrzega zaburzenia jako efekt nieadaptacyjnej formy przechowywania przez umysł informacji. Terapia ta wprowadza stymulację półkul mózgowych poprzez odbieranie szybkich naprzemiennych bodźców wzrokowych, słuchowych lub dotykowych. Poprzedzone jest to wywiadem i dodatkowym przygotowaniem pacjenta według protokołu. Stymulacja bilateralna poprawia komunikację między lewą i prawą półkulą mózgu. Kiedy doświadczamy stresującego wydarzenia, zostaje zaburzona emocjonalno-poznawcza równowaga, niezbędna do przetworzenia docierających do nas informacji. Konsekwencją tego może być zatrzymanie takiej informacji w jej oryginalnej, lękotwórczej formie. Zostaje ona niejako „zamrożona" w sieciach neuronalnych w takiej samej formie, w jakiej jej doświadczyliśmy. Nie daje to szans na poznawcze przetworzenie informacji i prowadzi do problemów psychologicznych. Powtarzające się i rytmiczne ruchy gałek ocznych połączone z wyobrażeniową reprezentacją trudnego wspomnienia (obraz, myśli, emocje, odczucia z ciała ), ułatwiają takie przetworzenie informacji, które zagwarantuje wyeliminowanie zaburzenia na poziomie emocjonalnym.
Terapia EMDR pozwala całkowicie przetworzyć negatywne wspomnienia, które wywołują problem w teraźniejszości i obawy o przyszłe sytuacje. Wprowadzone zostaje nowe, bardziej przystosowawcze doświadczenia, które wpływa na przyszłe funkcjonowanie.

 

Zachęcam do lektury o EMDR - Kliknij tutaj aby przeczytać

 

Podstawowe certyfikaty:

sm-EMDR

 

practitioner