Psychoterapia Schematu Warszawa

Psychoterapia Schematu jest to nowe podejście terapeutyczne wywodzące się z nurtu poznawczo-behawioralnego. Integruje psychoterapię poznawczo – behawioralną, psychodynamiczną i Gestalt. Celem Psychoterapii Schematu jest pomóc osobom, które nie rozwiązały swoich problemów przez klasyczną psychoterapię poznawczo – behawioralną.
Psychoterapia Schematu sprawdza się szczególnie w przypadku osób doświadczających trudności w relacji z innymi i tych, którzy nie czują się szczęśliwi (doświadczają bolesnych stanów emocjonalnych) choć racjonalnie wiedzą, że ich życie jawi się pozytywnie. Wiele osób z diagnozą zaburzeń osobowości korzysta z takiej formy pomocy.
Psychoterapia schematu zakłada, że niezaspokojenie emocjonalnych potrzeb dziecka wpływa negatywnie na jego rozwój i problemy w dorosłym życiu. Te potrzeby to:

  • bezpieczne przywiązanie do innych (bezpieczeństwo, opieka, troska, akceptacja),
  • autonomia, kompetencje i poczucie tożsamości,
  • wolność wyrażania potrzeb i emocji,
  • spontaniczność i zabawa,
  • realistyczne granice i samokontrola.

Niezaspokojone potrzeby emocjonalne dziecka prowadzą do rozwoju nieadaptacyjnych schematów. Schemat jest ogólnym, dysfunkcyjnym wzorcem wykształconym w dzieciństwie, młodości. Rozwijanym przez całe życie. Składa się ze wczesnych wspomnień, emocji, przekonań, doznań z ciała i reakcji neurobiologicznych. Dotyczy jednostki i jej relacji z innymi. Rozwijany jest przez całe życie. To strategia na życie. Odzwierciedla sposób postrzegania i przekonania będące wytworem życiowych doświadczeń.
Wyróżniamy 18 nieadaptacyjnych schematów. W trakcie procesu terapeutycznego wspólnie z pacjentem próbujemy zrozumieć i uleczyć schematy. Pomagam w spełnieniu podstawowych potrzeb pacjenta w sposób, który będzie dla niego korzystny.
Pacjent uczy się też zauważenia trybów schematu czyli dominujących w danym momencie stanów (specyficzne myśli, uczucia i zachowania), które pojawiają się gdy schemat staje się aktywny. Tryby zawierają dowolne schematy i style radzenia sobie, także zdrowe reakcje (pożądany tryb zdrowego dorosłego). Tryby zmieniają się w odpowiedzi na wewnętrzne i zewnętrzne bodźce. Przełączamy się między trybami, gdy nasze podstawowe potrzeby emocjonalne nie są zaspokojone i uruchamiają się schematy.
Dzięki relacji terapeutycznej pacjent doświadcza powtórnego rodzicielstwa. Zaczyna czuć się inaczej. Jest w stanie ukształtować nowe zachowania i uelastycznić utrwalone schematy. Wzmacnia się także tryb zdrowego dorosłego.
W pracy terapeutycznej pomocne są:

  • kwestionariusze (identyfikujące schematy i ich źródła),
  • strategie poznawcze (dają możliwość zobaczenia, że schemat jest nieadekwatny do rzeczywistości),
  • strategie doświadczeniowe (to praca wyobrażeniowa zmieniająca schemat, dialogi, odgrywanie ról, doświadczenie emocji powiązanych ze schematem i częściowe zaspokojenie potrzeb),
  • behawioralne przełamywanie wzorców (to wprowadzenie nowych sposobów radzenia sobie).

 

Podstawowe certyfikaty:

sm-ST BPD-schemat

sm-ST3

sm-ST4

sm-ST-schemat