Warsztaty

Oferuję szkolenia i warsztaty, wszystkim, którzy próbują rozwinąć swoje możliwości codziennego funkcjonowania w otaczającym świecie. Młodym osobom wchodzącym w życie i tym, którzy już wiele z niego doświadczyli i chcą rozwinąć się bardziej. Pomagam odkryć wewnętrzne zasoby tym, którym jeszcze nie do końca się to udaje, osobom długotrwale bezrobotnym i poszukującym pracy. Razem z osobami chorymi przewlekle na wielu warsztatach uczymy się życia. Każdy z uczestników ma możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami.

Oferowane warsztaty:

  • Motywowanie w chorobie przewlekłej.
  • Aby chciało się bardziej - czyli motywacja w codziennym życiu.
  • Był sobie stres. Sposoby radzenia sobie z napięciem.
  • Skuteczne komunikowanie się.
  • Jak mnie widzą - czyli sztuka autoprezentacji.
  • Doceniam siebie, praca nad poczuciem własnej wartości.
  • Stanowczo i bez lęku - czyli asertywność praktycznie.
  • Aktywne metody poszukiwania pracy.
  • Podstawy planowania i zarządzania czasem.