Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna Warszawa

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest podejściem krótkoterminowym, opartym na teoriach naukowych i weryfikowanym w badaniach. Potwierdzają one skuteczność tej formy pomocy. W psychoterapii poznawczo-behawioralnej pracuje się nad zidentyfikowaniem i zrozumieniem problemów, rozpatrując związek między myślami, emocjami, reakcjami ciała i zachowaniem.
Każdy z nas nadaje znaczenie bodźcom napływającym z otoczenia. Tą samą sytuację dwie osoby mogą postrzegać i rozumieć zupełnie inaczej. Proces nadawania znaczenia odbywa się w sposób automatyczny, wpływa na emocje i podejmowane działania. W trakcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej wspólnie z pacjentem próbuję dotrzeć do tych jawnych i ukrytych znaczeń. To one sprawiają, że czujemy się źle i coś staje się problemem. Zmodyfikowanie sposobów myślenia, schematów poznawczych, może zmienić emocje i zachowanie. Schematy poznawcze powstają dzięki naszym doświadczeniom i zawierają myśli, przekonania, wspomnienia, wiedzę. Organizują nasze rozumienie siebie i świata.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna łączy rozumienie historii życia pacjenta z jego aktualnym systemem przekonań. Ważne jest rozwiązanie problemów na „tu i teraz". Istotne jest również zrozumienie ich powstania w kontekście historii życia danej osoby. W psychoterapii poznawczo-behawioralnej używam konkretnych strategii, które podlegają ocenie w trakcie procesu terapeutycznego. Ustalane są cele terapii i przybliżony czas jej trwania. Ilość sesji zależy od nasilenia problemu i głębokości pracy nad nim. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Po zakończeniu psychoterapii przewiduję kilka sesji w celu podtrzymania efektów psychoterapii. Pacjentów zachęcam do wypróbowania nowych sposobów radzenia sobie między sesjami (eksperyment behawioralny). Elementem pracy w psychoterapii poznawczo-behawioralnej są również zadania do przemyślenia i wykonania w domu.

 

Podstawowe certyfikaty: 

sm-Oxford-cbt

 

PTTPBodnowiony

Certyfikat odnawiany co 5 lat.